Følgende betalingsformer kan anvendes:

Kontant*

Mobilepay

Gavekort**

Dankort

*Gælder kun danske kroner. **Gælder kun gyldige gavekort udstedt af DenSkæveBriks.